...

Бюст молодого римлянина

...

Бюст ликтора

...

Бюст императора Люция Вера

...

Бюст императора Люция Вера

...

Бюст Антонина Пия

...

Афродита (Гримани-Нани)

...

Афродита (Венера Таврическая)